POLSKE SPEIDERE HENTET FREDSLYSET FRA BERGEN TIL OSLO

Om

Det var fire polske speidere i Polskie Harcerstwo w Norwegii PHN, (to foreldre, en speider og en speiderleder, Marta) som kjørte til Bergen i helgen og hentet lyset. Det ble overrakt på en gudstjeneste i Laksevåg kirke (29. november).

Alle speidergrupper i Polen har fredslyset, forklarte Marta. I år kan hun og de andre fra Polen ikke besøke familie og venner i julen. Da er det ekstra viktig at de kan se på den samme flammen mens de tenker på hverandre

Enda et eksempel på den vesle flammens store symbolske betydning!

Marta Radwańska writes:
For scouts nothing is impossible! Almost 1000 km, almost a day in the car, rain, snow, sun, fog everything so that the Peace Light from Bethlehem can be with us at Christmas. In collaboration with St Georgs Gildene i Norge.