Den nye Landsgildeledelsen

Om

Kandidat som landsgildemester:
Gry Walderhaug Grimsrud, 61 år og medlem av Wøyen St. Georgs Gilde

Kandidat som viselandsgildemester
Kristin Øilo, 63 år og medlem av Jarlsberg speidergilde

Kandidat som styremedlem:
Guri Kaland Sværen, 73 år og medlem av 6. Bergen St.Georgs Gilde

Kandidat som styremedlem:
Berit Roll Elgaas, 60 år og medlem av Drammen MS St. Georgs Gilde

Kandidat som styremedlem:
Dag Espolin Johnson, 51 år og direktemedlem

Hele presentasjonen her.Landsgildetinget, Vedlegg sak 9 Presentasjon av kandidater