Program

Gildeprogram

Dette er GILDESPEIDING

Gildespeiding er like allsidig som annen speiding! For å illustrere denne allsidigheten har vi laget gildeatomet:

Kjernen i gildebevegelsen er fellesskap. Fellesskap er også med i navnet på den internasjonale gildebevegelsen (International Scout and Guide Fellowship). Fellesskapet bygger på de samme verdiene som speiderbevegelsen, det vil si de verdiene som uttrykkes gjennom speiderloven og løftet. Fellesskap og livskvalitet henger nært sammen. For mange er en viktig side av livskvaliteten den åndelige dimensjonen som uttrykkes i (den norske) speiderlovens første punkt.

Gildefellesskapet kommer til uttrykk på ulike områder (samfunnsengasjement, friluftsliv og støtte til speider­ne) og på ulike måter (praktisk, økonomisk og gjennom fremsnakk) – alt etter den enkeltes forutsetninger og muligheter. Gildefellesskapet bygges gjennom alle aktivitetene og alt vi gjør i gildene våre.

Fellesskap og livskvalitet

Som gildemedlemmer er vi så heldige at vi fremdeles kan delta i speiderfellesskapet. Vi møtes jevnlig til gildemøter, synger speidersanger, drar på turer, hjelper hverandre og gjør vårt beste for å leve etter speiderloven. Speiding er en livsstil – en måte å forholde seg til andre mennesker, til naturen og til samfunnet.

Vi får del i gildefellesskapet ved å delta på ulike gildearrangementer. Jo mer vi er sammen, jo sterkere blir fellesskapet og fellesskapsfølelsen. Dette gjelder både fellesskapet i eget gilde («internt gildefellesskap») fellesskap med andre gilder nasjonalt og internasjonalt («eksternt gildefellesskap»).

Den åndelige dimensjonen har vært en del av speiderbevegelsen siden starten. Det å søke og utvikle en tro (livssyn) som tåler livets mange påkjenninger, hører naturlig med i et gildefellesskap.

Kreativitet – det å skape noe, gjøre noe sammen – bidrar også til fellesskap og livskvalitet, enten det er å synge, spille, strikke eller snekre. Kreativitet kan også være å tilpasse oss nye krav og utfordringer ved å sette det kjente sammen på nye måter.

Samfunnsengasjement

Å engasjere seg i samfunnet og gjøre en innsats for andre er en bærebjelke for både speider- og gildebevegelsen. I sitt avskjedsbrev skrev Baden-Powell: «Prøv å forlate denne verden litt bedre enn du fant den.» Store og små aktiviteter og handlinger i riktig retning kan til slutt gi en bedre verden.

Samfunnsengasjement kan gi seg uttrykk på ulike måter. Det å være opptatt av og sette seg inn i ulike samfunnsspørsmål, er en forutsetning for å engasjere seg. Ulike dagsaktuelle temaer kan derfor settes på gildeprogrammet for å bidra til bedre forståelse av utfordringer og sammenhenger. Mange bruker tid på å gjøre seg kjent i egen by/kommune/region. Da kan de oppsøke steder og institusjoner og finne ut mer om bakgrunn og hvordan ting ble som de ble.

En enkel innsats som vi alle kan gjøre, er å sørge for at vi har de tingene som anbefales som egenberedskap for å klare seg noen døgn på egenhånd i krisesituasjoner. En hyggelig aktivitet som også kan være samfunnsengasjement, er å telle småfuglene på fuglebrettet utenfor vinduet. Hvert år i januar/februar går hagefugltellinga av stabelen og alle kan bidra til at forskerne et best mulig bilde av vinterbestandene til våre fjærkledde venner, noe som igjen kan si oss noe om klimaendringene.

Det å gjøre en praktisk og konkret innsats for andre – både lokalt og globalt – hører selvfølgelig også med her. Det kan være å hjelpe til ved ulike arrangementer, besøke institusjoner, ryddeaksjoner, økonomisk støtte til ulike prosjekter – lista er lang, her er det bare fantasien som setter grenser. Fredslysmarkeringer og -samlinger kan også være uttrykk for samfunnsengasjement.

Friluftsliv

Som gildemedlemmer ferdes vi ute i naturen så mye vi kan, slik mange av oss ble vant til i speideren. Der tilegnet vi oss også mange nyttige kunnskaper og ferdigheter, f.eks. førstehjelp, bruke kart og kompass, hvilke knuter som egner seg til hva, lage bål i regnvær, vite hva som er spiselig i naturen og hvordan lage god mat med enkle hjelpemidler. Dette er ferdigheter vi tilegnet oss gjennom handling og som sitter i ryggmargen og viser seg i praktisk bruk.

På dette området er det stor variasjon og bredde i hvilke aktiviteter vi kan gjøre. For noen er dette en tur i parken, for andre en sykkel- eller skitur, for atter andre lange vandringer i fjellet eller båttur. Det som særlig kjennetegner speiding, er at friluftsliv skjer i grupper (patruljer) som samarbeider, klarer seg med enkle hjelpemidler og som lærer av hverandre. Det å være ute, oppleve og nyte naturens skjønnhet til ulike årstider, er noe vi aldri vokser fra.

Støtte speiderne

En av grunnpilarene i gildebevegelsen er å støtte speidersaken. Mottoet for St. Georgs gildene i Norge er «Sammen støtter vi speidersaken». Dette kan gjøres på mange og ulike måter ut ifra speidergruppenes ønsker og behov, og gildenes forutsetninger og muligheter.

Gildemedlemmer legger ned utallige timer til dugnad på speiderhytter/-hus og leirsteder. De hjelper til på speiderarrangementer som leirer, kurs, kretsbannerkonkurranser, NM etc., eller har speidermøter og innslag på turer for lokale speidergrupper. En ting er alle timene, en annen ting er penger som gis eller kvitteringer som «glemmes», og alle de gode samtalene med speidere og ledere.

 

Det er mange måter å drive gildespeiding på, alle må finne sin måte – ut fra interesser, forutsetninger og muligheter. Både praktisk innsats, økonomisk støtte og ta til motmæle mot urettferdighet kan være måter å bidra på. Som gildemedlemmer fortsetter å engasjere oss og tilegne oss nye kunnskaper og ferdigheter. Det er (nesten) ingen grense for hva som kan fange medlemmenes interesse.

Slik fortsetter jeg «å gjøre mitt beste for å leve opp til St. Georgs gildenes formål og idealer» – ut fra mine forutsetninger og muligheter …

 

Idebanken – en gebyrfri bank!

Gildeprogrammet («gildeatomet») ble presentert på inspirasjonshelga i 2022. I tida som har gått, har mange gilder brukt dette som inspirasjonskilde til programmet sitt, og enda flere har brukt det i oppsummering av gildeåret 2023. Gildesekretæren har brukt programområdene for å gruppere alle aktivitetene som gildene gjennomførte i fjor. Noen har også brukt programmet for å analysere allsidigheten i eget gilde.

Erfaringer med bruk av programmet viser at det kan fungere for å sette mål for arbeidet i eget gilde, som inspirasjonskilde og et sted å hente tips til et møtetema eller tur.

I idebanken finner du tips og ideer til program og aktiviteter som du kan bruke i ditt egen gilde. Har du selv en god ide eller noe kjekt dere har gjort i ditt gilde, kom gjerne med et innskudd i idebanken – send beskrivelse og bilde til speidergilde@gmail.com eller post@sggn.no.

 

Årshjulet

 

 

Programideer som kom inn på Landsgildetinget

(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.