Program

Gildeprogram

Dette er GILDESPEIDING

Gildespeiding er like allsidig som annen speiding! For å illustrere denne allsidigheten har vi laget gildeatomet:

Gildeatomet viser at gildeprogrammet kan deles inn i 4 områder eller temaer:

Fellesskap og livskvalitet

  • Fellesskap er kjernen i gildebevegelsen
  • Speiderloven og gildeløftet uttrykker gildeverdiene
  • Vi strekker oss og søker utvikling

Friluftsliv og praktisk kunnskap

  • Naturen er et naturlig samlingssted for oss
  • Vi utøver friluftsliv etter evne
  • Vi søker stadig å lære nye ting

Støtte speiderne

  • Vi støtter speiderne praktisk, økonomisk og med fremsnakk
  • Vi støtter speiderne lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Samfunnsengasjement

  • Vi engasjer oss og bidrar til en mer rettferdig utvikling i verden
  • Vi gjør en innsats for å gi andre positive opplevelser

Hvordan kan vi få til dette i gildet vårt?

Aktivitetene i et speidergilde må tilpasses det enkelte gilde og gildespeidernes interesser og forutsetninger. Gildeprogrammet er, på samme måte som speiderprogrammene, mangslungent og allsidig.

I fellesskap skal vi lage en idebank her på nettsida. Dette blir en dugnad der alle gildespeidere kan bidra med beskrivelser av hva de har gjort og fått til å fungere. På denne måten deler vi opplevelser og erfaringer, slik at andre kan stå på våre skuldre og tilpasse aktiviteter og opplegg til sitt speidergilde.

I tillegg til denne digitale idebanken er selvfølgelig bladet vårt, St Georg, også en flott samling av hva gildene rundt om i landet foretar seg. Her er det også mange tips til etterfølgelse, eventuelt med litt tilpasninger.

Fellesskap og livskvalitet

Samfunnsengasjement

Friluftsliv og praktisk kunnskap

Støtte speiderne

Programideer som kom inn på Landsgildetinget