Program

Gilde

Dette er GILDESPEIDING

Speidertiden fortsetter … eller er det kanskje nå den begynner …?

Gildebevegelsen er åpen for voksne venner av speidersaken, enten de fremdeles er speidere, har vært speidere eller kanskje ikke har hatt anledning til det tidligere.

Her skal vi beskrive verdiene vi bygger på og hvordan vi gjennom ulike aktiviteter utvikler vi gildefellesskap. Aktivitetene har vi delt i tre områder: samfunnsengasjement, friluftsliv & praktisk viten, og støtte til speiderne. Det er ikke skarpe skiller mellom områdene, de henger nøye sammen og mange ganger overlapper de hverandre.

Beskrivelsen kan fungere som et program for dem som ønsker å starte et gilde eller er nye på gildeveien. Den kan også være en veiledning eller inspirasjon for dem som ønsker å strekke seg litt lenger.