Start > Frimerkebanken > RAPPORT FRA FRIMERKEBANKEN

RAPPORT FRA FRIMERKEBANKEN

Frimerkebanken var tradisjonen tro, tilstede under Landsgildetinget i Drammen. Der ble det solgt frimerker for 3000 kr, og tusen takk til alle kjøperne. Og hele restlageret av våre egne blå gildefrimerker, ble solgt. Frimerkebanken vil bestille nye blå egenmerker, så snart er det mulig å få kjøpt disse. Fint å ha for å sende brev til speider- og gildevenner, og til andre gode venner.
Men det ble ikke bare solgt frimerker. Gilder og enkeltpersoner hadde med seg poser og konvolutter med brukte frimerker.

Vi sier tusen takk til alle bidragsytere.

Tekst: Betten Gundersen