Start > ARKIVER > SAMARBEIDER GILDET MED EN SPEIDERGRUPPE?

SAMARBEIDER GILDET MED EN SPEIDERGRUPPE?

Nå kan speidergrupper og gilder som samarbeider om et miljøprosjekt få økonomisk støtte.

Samarbeider gildet med en speidergruppe? Kunne du ha lyst til å prøve? Hva om ditt gilde og en lokal speidergruppe kunne samarbeide om miljødugnad i nærmiljø?

Å ta vare på miljøet er forpliktelse for både eldre og yngre speidere.

En speider kjenner naturen og verner om den, sier Baden-Powell.

International Ambasadors Guild (IAG) vil kunne gi økonomisk støtte.

Følg med i St. Georg.

Bjørg Walstad