SIKKERHET PÅ GILDETUR

Alle gildeturer bør være gjenstand for en risikovurdering før vi drar.

Med risikovurdering menes her at vi skal tenke gjennom hele turen og identifisere mulige situasjoner der det kan oppstå uventede hendelser. Hvordan løser vi disse eventuelle hendelsene, hva trenger vi av kunnskap og ressurser og hva har vi med oss. Er det behov for å planlegge et alternativ: Har vi en plan B.

Turer i Norge

Dagsturer

Det må gjøres en vurdering av:
1 Er det behov for å gjøre tilpasninger i forhold til:

♦ Den enkelte deltakers funksjonsnivå. Be om informasjon om dette ved påmelding.
♦ Vær og føreforhold

2 Hvem er turleder. Dette må avklares før turen og alle må vite det.

♦ Hvem har ansvaret ved et evt. uhell, utføre førstehjelp, ta avgjørelser.
♦ Hvem tar med førstehjelpsutstyr.
♦ Hvem hjemme vet hvem vi er og hvor vi har tenkt oss, hvordan komme i kontakt med oss og hvor lenge vi skal være borte.

 

Helgetur / overnattingstur over flere dager

1 Er det behov for å gjøre tilpasninger i forhold til:

♦ Den enkelte deltakers funksjonsnivå. Be om informasjon om dette ved påmelding.
♦ Vær og føreforhold

2 Hvem er turleder. Dette må avklares før turen og alle må vite det.

♦ Hvem har ansvaret ved et evt. uhell, utføre førstehjelp, ta avgjørelser.
♦ Hvem tar med førstehjelpsutstyr.
♦ Hvem hjemme vet hvem vi er og hvor vi har tenkt oss (hjemmekontakt), hvordan komme i kontakt med oss og hvor lenge vi skal være borte. Vedkommende må være tilgjengelig i hele perioden
♦ Deltakerne bør ha med et enkelt helseopplysningskort (ekstern lenke) med oversikt over helseproblemer, legemidler og nærmeste pårørende.

 

Turer til utlandet

På felles tur til utlandet er det flere viktige faktorer som må være avklart Det må gjøres en vurdering av:

♦ Er det behov for å gjøre tilpasninger i forhold til den enkelte deltakers funksjonsnivå. Be om informasjon om dette ved påmelding.
♦ Er dette en tur alle kan delta på?
♦ Hvem er turleder og hvem som tar over hvis turleder blir forhindret. Dette må avklares før turen og alle må vite det.
♦ Hvem har ansvaret ved et evt. uhell, utføre førstehjelp, ta avgjørelser.
♦ Hvem tar med førstehjelpsutstyr.
♦ Hvor er det norske ambassader i område vi skal til. Kontaktinformasjon.

Hjemmekontakt: Hvem hjemme vet hvem vi er og hvor vi har tenkt oss, hvordan komme i kontakt med oss og hvor lenge vi skal være borte. En definert kontaktperson som har oversikt over kontaktinformasjon til pårørende for alle deltakerne. Vedkommende må være forberedt på å være kontaktperson hvis behov under turen.

Informasjon til deltakere om viktige forhold vedrørende landet dere skal til:

♦ Vaksinebehov
♦ Spesielle forhold vedrørende påkledning
♦ Pass/ visum, obs utløpsdato
♦ Reiseforsikring
♦ Europeisk helsetrygdkort

Ved bruk av legemidler kan det være behov for attest fra apoteket for å passere tollstasjoner. Husk bare bruk originalemballasjen og ta med ett ekstra sett som ikke oppbevares på samme sted.

Helseskjema (ekstern lenke): utfylt helseskjema legges i lukket konvolutt med deltaker navn utenpå.

Oppbevares hos turleder eller den som turleder utpeker. Disse leveres tilbake til deltakerne ved reisens slutt.