SKRIVEMÅTE

Om

Hva er korrekt skrivemåte på speidergilde? Her er svaret fra en norsk filolog:

«Oslo speidergilde er det riktige. Hvis navnet på festen er Gildene, er det det som er egennavn og der ordet er bøyd, eller i entall, det ha liten bokstav.

Vi skriver Oslo, men oslodamer. Hellerud, men hellerudpensjonister.

Lignende feil forekommer svært hyppig, det var et godt spørsmål. Ha et godt speidergilde.»