Start > Billedspill > SPEIDERE SKRIVER FREDSLYSBUDSKAP

SPEIDERE SKRIVER FREDSLYSBUDSKAP

Speiderne er oppfordret til å skrive fredslysbudskapet for 2018!
Alle som er med å skrive et budskap får et fredslysmerke.

Her er et av de som er sendt inn:

Andreas’ fredslysbudskap:

Måtte dette lyset minne oss om at selv om verden synes håpløs, egoistisk og ond, så er det håp. Lyset sprer et budskap om at der finnes en fremtid og at vi må gripe sjansene som kommer for å skape en litt bedre, rettferdig og fredfull framtid.

Andreas Olssen, Furnes/Hedmark Krets

Merkekravet:

Det er å skrive et fredslysbudskap og sende det til [email protected], eller delta i skriving av et budskap etter et møteopplegg sendt til forbundene.