ST. GEORG – medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge

St. Georg kommer med fire nummer i året. Innlegg til bladet sendes som epost til bladet@sggn.no

Blader fra 2001 til 2006 er skannet inn. Fra 2006 ble bladet laget digitalt. Eldre blader vil bli skannet inn etter hvert.

ARKIV – ST. GEORG

Medlemsbladet vårt har navn etter St. Georg, en av de mest populære kristne helgenene. I nyere tid har han blitt skytshelgen for speiderbevegelsen.