ST. GEORG – medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge

St. Georg kommer med fire nummer i året. Innlegg til bladet sendes som epost til bladet@sggn.no

Blader fra 2002 til 2006 er skannet inn. Fra 2006 ble bladet laget digitalt. Eldre blader vil bli skannet inn etterhvert.

SE BLADENE HER

Medlemsbladet vårt har navn etter St. Georg, en av de mest populære kristne helgenene. I nyere tid har han blitt skytshelgen for speiderbevegelsen.