St Georgsdags budskap 2021

ARKIVER

Da Georg hørte at en drage truet en by, visste han at han måtte gjøre noe. Det måtte være en ny og farlig art drage, siden den spiste barn – ikke som de kinesiske dragene som bare bringer lykke. Dragene kan også gjøre annen skade – å starte skogbranner når de nyser, for eksempel. Så Georg red ut til dragens hule og drepte den.
Men skogbranner er jo nødvendige for å bane vei for ny vekst i skogen. Og kanskje denne dragen hadde et helseproblem som gjorde det umulig for den å fange og spise det som var dens vanlige føde i naturens nådeløse næringskjede. («Man spiser hverandre og ferdig med det», som Bestemor Skogmus fra Hakkebakkeskogen sier.) Denne stakkars drage kunne kanskje ikke fordøye annen mat enn menneskebarn?
Georg levde et par hundre år etter Jesu tid, men det er likevel ikke sikkert at han hadde hørt om hva som skjedde med Martha fra Betania, som det står om i Lukasevangeliet. Etter pinse reiste hun ut som misjonær til Frankrike, og der kom hun bort i det samme som Georg. En av forfedrene til Georgs drage holdt på å spise barna i en by som hun besøkte. Men Martha drepte ikke sin drage. I stedet snakket hun pent med den, og til sist kunne hun leie den inn i byen med strømpebåndet sitt. Frans av Assisi temmet en ulv på samme måte tusen år senere. (Dessverre drepte mennene i byen Marthas drage etter at hun dro fra byen.)
Uansett, vi må jo forhindre at andre vesener dreper uskyldige mennesker. Men vi burde undersøke alle sider av enhver situasjon, og vi burde ikke drepe andre dyrearter uten god grunn. (Baden-Powell skiftet mening om dette: i sine yngre dager elsket han villsvinjakt, men senere anbefalte speiderne å gå på jakt med et kamera, ikke et gevær.)
Vi burde være mer oppmerksomme på hvordan vårt liv og våre handlinger påvirker den kompliserte og sårbare balansen som finnes i naturen. Insekter og hvaler – og utallige dyrearter inn imellom – er enda mer utsatte enn drager i dagens verden. Og om vi liker det eller ikke, bestemmer vi mennesker skjebnen til de skapninger vi deler planeten med.

Ivan Chetwynd

«Sankt Georg og dragen» fra 1489 i Storkyrkan, Stockholm, Nord-Europas første store rytterstatue