STILLING LEDIG I HOTELT GNIST

ARKIVER

Ønsker du å være en del av staben i Hotelt
på KM’s landsleir Gnist 2.-9.juli 2022 på Forsand i Sandnes kommune?

Dette er noe av det de skriver om leiren på sin hjemmeside:

Per nå er vi omtrent 130 personer i stab. Foreløpig forventer vi omtrent 5.000 KFUK-KFUM-speidere og et foreløpig ukjent antall speidere fra Norges Speiderforbund. Kanskje kommer det noen speidere fra utlandet også.

Troppsledelsen består av :

Leder Preben Fagerholt

Assisten Margrethe E. F.  Brække

Dette er 2 av de unge som deltok på Inspirasjonshelgen i Drammen høsten 2020.

Meld interesse til  grigry@banenor.no   innen 31.12.21