Start > Om > INTERNASJONALT TREFF I BERGEN 2020

INTERNASJONALT TREFF I BERGEN 2020

Logo for Olave Baden-Powell Society

Speiderarbeidet har flere gode støttespillere på verdensbasis. En av dem er Olave Baden-Powell Society, eller OB-PS. I 2020 skal OB-PS ha sin første samling i Norge. – Vi gleder oss, sier Eldrid Kvamen Midttun.

For å bidra til å sette fokus på lokal speiding og på WAGGGS’ arbeid for at flere jenter skal få sjansen til å bli ledere og gode forbilder for andre jenter, tilbyr OB-PS en årlig samling i et av medlemslandene. Et annet mål å få flere medlemmer fra møtelandet.

– Det er foreløpig få norske OB-PS-medlemmer, og samlingen har aldri vært i Norge, forteller Eldrid Kvamen Midttun fra OB-PS Norge. – Speidernes fellesorganisasjon og vi takket i 2017 ja til å arrangere treff i 2020. Vi forventer at 250-300 personer fra 15-20 land deltar på arrangementet i Bergen den første helgen i juni om et drøyt år.

Skal vise fram norsk speiding

Tradisjonelle og høytidelige poster står på programmet, og både Håkonshallen og Grieghallen er bestilt. – Lokale speidergrupper blir involvert for å vise gjestene aktiv speiding i naturen og i byen. Deltakerne vil også få oppleve kultur, natur og historie i Bergen. De får dessuten mulighet til å se mer av Norge noen dager før eller etter samlingen.

En hovedkomite, ledet av Kvamen Midttun, og en lokal komite i Bergen er i gang med planleggingen av tilbudene til potensielle deltakere. Norge skal presentere seg og formelt invitere til samlingen i Bergen under OB-PS-samlingen i juni 2019 i Toronto i Canada.

Lady Baden-Powell ønskes velkommen til Norge i 1965 av norske speidere fra alle forbund.