Medlemsopptakelse i MS Gilde

SUNNIVAS VEI TIL SELJA

MS Gilde Om

Fristende foredrag på MS-gildets årsmøte

Landet største gilde, Metodistkirken speiderkorps SGG, holdt sitt årsmøte i Metodistkirken på Grünerløkka lørdag 11. februar.

Et engasjerende ledd i programmet var et foredrag ved Anne-Sissel Bergum om pilegrimsvandring til Selje, noe som foregår med båt langs kystleden mot Nidaros. Hun fortalte historien om St Sunniva, den irske prinsessen som flyktet til sjøs og endte sitt liv som martyr på øya Selja. Foredraget fikk flere til å glede seg til gildets planlagte tur til Florø, Kinn og Selja i september.

Dagen begynte med at to nye medlemmer ble opptatt i gildet. Selve årsmøtet ble avviklet uten diskusjoner eller kampvoteringer – inkludert valg av nytt styre. Det nye styre blir: Gildemester Anne-Brit Lillethun Johansen, visegildemester Anne-Elisabeth Iuell Bergan, kasserer Kari Sørensen Kleveland, sekretær Ivan Chetwynd, og styremedlemmer Hege Brit Randsborg og Karin Thompson. Avtroppende gildemester Knut Magne Ellingsen ble takket for stø ledelse i året som hadde gått, og tradisjonen tro ble han med i valgkomiteen. De andre i valgkomiteen er Øystein Olsen og Johanne Michaelsen.

Etter det formelle årsmøtet kunne man innta en velsmakende middag. Deretter passerte gildeåret i revy i form av en årskavalkade ved Hege Brit Randsborg. Utlodning hører med til et årsmøte, og den innbragte kr. 4060. Det vil styrke årsmøtets beslutning at styret har fullmakt til å øke det budsjetterte beløp til prosjekter, som er på kr 5000.  Ivan Chetwynd avsluttet kvelden med andakt.

Tekst/foto: Ivan Chetwynd