Foto: Geir Fredhjem

TAKK FOR STØTTE OG HJELP TIL KVERNMOEN!

3_Kvernmoen komiteen

Arbeidet med opprustingen av Kvernmoen går sin gang, og vi benytter anledningen til å takke for hjelp og støtte til arbeidet. I løpet av de to siste årene har vi fått kjærkommen økonomisk støtte fra 2. Lier St. Georgs gilde, 3. Nesodden St. Georgs Gilde og Oslogildenes formiddagstreff. I tillegg har vi fått private bidrag fra Ragnhild og Arne M. Brænden, Betten Gundersen, Per Sørhaug og Lise Jorde. Til sammen utgjør disse gavene 26 290 kroner.

Vi har også fått velvillig økonomisk støtte fra lokale institusjoner: 20 000 kroner fra Marker Sparebank og 10 000 kroner fra Bruktstua 2022 i Aremark. Og sist, men ikke minst har vi, som fortalt tidligere, fått tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB om en halv million kroner til det kommende arbeidet med innlegging av vann og avløp og og nytt toalettbygg. Hjertelig takk til alle bidragsytere!