TAKK TIL SPAREBANKSTIFTELSEN DNB OG STIFTELSEN UNI FOR HJELP TIL KVERNMOEN

Kvernmoen

Takket være en omfattende dugnadsinnsats og god økonomisk støtte nærmer oppussingen av hovedhuset og uthuset på Kvernmoen nå sin fullføring. På hovedhuset gjenstår det bare et strøk til med maling utvendig og en oppussing av kjøkkenet, mens uthuset venter på nye vindskier og takrenner. Disse oppgavene står på programmet for våren 2021.

Vi takker alle som har bidratt med dugnadsarbeid og annen støtte. En spesiell takk går til Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen UNI, som har gitt oss økonomisk støtte på henholdsvis kr 404 000 og kr 30 000. Det første beløpet har dekket opprustningen av bygningene, mens det andre har gitt oss bedre brannsikkerhet i hovedhuset.

Kvernmokomiteen