TANKER OM VERDENSTENKEDAGEN

ARKIVER

Betten Gundersen:

Hva tenker jeg om Tenkedagen?


Minner, mange gode minner og opplevelser. Og tanken vandrer …

Jeg ble meis i Ullevål 1 i 1952 og speider i 1955 og siden har jeg vært speider. Først i NSPF og etter sammenslåingen i 1978, i NSF. Så langt tilbake som jeg kan huske har Tenkedagen vært spesiell for meg. Det var en festdag og den ble feiret med hele kretsen. Og det var stas å reise på besøk til forskjellige grupper i Vestre Akershus krets. Det var stort da jeg var meis og de første år som speider. På Tenkedagen lærte vi om speidere i andre land, og vi sang sanger med internasjonalt preg. Ofte var det bordflagg fra andre speiderland. Speidere fra arrangør gruppen opptrådte med internasjonalt innhold og noen ganger var det lysbilder fra Our Chalet, Our Ark og Our Cabana. Og siden det var fødselsdagen til både Lord og Lady Baden-Powell, så måtte alle ha med seg 25 øre, som en gave til Tenkedagsfondet. Det var spennende å høre hva pengene ble brukt til.

Det er godt å tenke tilbake på de mange fine opplevelsene jeg har fra Tenkedagen. Som godt voksen fikk jeg være med på felles Tenkedagsfeiring i Oslo for Engang Alltid gruppene fra KFUK-Speiderne og Old Guides fra NSPF (NSF). Og tusen, tusen takk for det. Det har vært flotte feiringer i riktig Tenkedags ånd.

Tenkedagen har alltid vært felles for alle speiderpikene rundt hele vår jord. Men etter sammenslutningen mellom pike- og guttespeiderne her i Norge, har det blitt en felles dag for alle.

Men jeg tror nok at det er vi jenter, som tenker og føler mest for dagen. For meg blir det en dag med varme tanker for alle de speiderne og gildemedlemmene jeg kjenner. Jeg tenker på alt hva vi har opplevd sammen gjennom et langt liv. Patruljelivet, leirer, turer, alle kursene som voksen leder, ja, alt hva jeg har lært og opplevd. Dette fellesskapet av speidere rundt hele kloden, det er jeg stolt av å være en del av. Det har beriket livet mitt, og jeg ville ikke vært det foruten.

Dessverre var jeg ikke med på så mange internasjonale arrangement som speider og leder. Men som gildemedlem ble det en del da jeg satt i landsstyret. Og Tenkedagen har også vært med i mitt gildeliv.
Det som også hører med til en dag som denne, er Tenkedagsbønnen. Den, syntes jeg, sier oss akkurat det som Tenkedagen er og står for. Men jeg har lyst til å føye til et ord, og det er ordet TAKK. Derfor sender jeg i tankene en stor takk til Lord Baden-Powell, som startet speiderbevegelsen. Den som har gitt oss alle så meget glede, vennskap og opplevelser.

Kjære Far i himmelen!

Vi er samlet i dag for å tenke på våre speidersøstre i andre land,
av andre raser, bak andre grenser, over sjø og land.
Vi er mange, og vi er sterke.
Hjelp Du oss til å vokse, så vi kan nå lenger frem
og arbeide stadig inderligere for Deg,
og gjøre vårt til at denne Din verden blir bedre.

Hjelp oss, at den uniform vi bærer aldri må bli tilsmusset
av dårlige vaner eller av makelighet.
La den alltid minne oss om hvem vi er,
og hva vi strever etter å bli.
Hjelp oss at den lov vi har lovet å følge,
aldri må bli tomme ord for oss,
men bli ledetråden i all vår ferd.

Sign Du våre gode forsetter, slik at det løftet vi alle har gitt
må bli oss til hjelp hver morgen
når vi forbereder oss på en ny dag,
og styrke oss hver aften når vi går til hvile,
trette etter dagens arbeid,
glad eller bedrøvet etter dagens hendelser.

Vi er samlet i dag for å tenke på våre speidersøstre i andre land,
av andre raser, bak andre grenser, over sjø og land.
Vi er mange, og vi er sterke.
Hjelp Du oss til å vokse, så vi kan nå lenger frem
og arbeide stadig inderligere for Deg,
og gjøre vårt til at denne, Din verden blir bedre.