Start > ARKIVER > TUREN TIL DEN SAGNOMSPUNNENDE FINNSKOGEN ER OVER FOR DENNE GANG

TUREN TIL DEN SAGNOMSPUNNENDE FINNSKOGEN ER OVER FOR DENNE GANG

Lunsj på Lebiko DNT

Onsdag 12. juni 2019 dro 14 forventningsfulle gildespeidere innover i den sagnomspunnende og mystiske Finnskogen for å være gjester ved finnegården Mattila.

I Finnskogen er det merket rundturer på opptråkkede stier som går innom mange mer eller mindre godt bevarte finnetorp på svensk og norsk side av grensen. Vi gikk en liten del av 10-torpsrunden. På denne turen besøkte vi Jan Storberget på Hytjanstorpet. Jan er en av de siste fastboende på et gammelt finnetorp. Her har han nå noen kyr. Tidligere hadde han også sauer, men det måtte han slutte med fordi de vil bli tatt av gaupe, ulv og bjørn.

En annen dag var det 7-torprunden. På den ble vi møtt av eieren på Svartbäcken, den eneste som fortsatt bor her meste av året. Etter det ble det lunsj på Lebiko. Plassene Kissalamp og Valli er forlatt. Det er snart bare steinmurer og jordkjellere som synlig bevis på bosetting.

Det er ikke bare gamle bygninger på Finnskogen. Vi ble invitert til å overvære innvielsen av en ny badstu ved Hällsjöen et stykke fra Mattila. Badstuen er bygget av finner i et samarbeid med foreninger fra Sverige, Finland og Norge. Med på innvielsen var representanter fra alle de tre landene. Samtidig ble det utdelt hederstegn til en rekke personer for sin innsats for bevaring av den skogfinske kulturen, blant dem Kurt Eide, vår vert på Mattila.

Tekst fra Jan-Erik Kihlgren