TURGRUPPEN I BERGEN KLAR FOR ET NYTT ÅR

BergenTurgruppe

Godt nytt år!

Da er vi i gang med årets første onsdagstur. Vi var 10 glade St.Georgsvandrere som trosset været. Fin tur, men surt, kaldt og glatt.

Tekst/foto: Jan Helge Støve
(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.