World Conference Madrid

SISTE OM VERDENSKONFERANSEN

BLI MED

Avstemming om hva som skal skje med Verdenskonferansen

I den nåværende situasjonen har verdenskomiteen, sammen med den spanske vertskomiteen studerer 3 alternativer:

  1. Ha verdenskonferansen som planlagt i Madrid august 2021.
  2. Bestem en ny utsettelse av konferansen for å holde den fysisk.
  3. Bestem en Visio / virtuell konferanse på den planlagte datoen i august 2021.

Slik situasjonen er nå kan ikke verdenskonferansen gjennomføres som planlagt dvs. punkt 1 utgår.
Verdenskomiteen besluttet derfor å organisere en avstemning blant medlemslandene i samsvar med artikkel 8.8 i ISGFs vedtekter. Hva skal gjennomføres:

1. Ny utsettelse av konferansen for å kunne holde den fysisk. Eller
2. avholde en virtuell konferanse på den planlagte datoen i august.

Avstemmingen avsluttes 15. april.

Mer informasjon her (engelsk).