World Conference Madrid

VERDENSKONFERANSEN 2021 – OPPDATERING

BLI MED
Verdenskonferansen i Madrid er planlagt til 17.–22. august 2021

I den nåværende situasjonen har verdenskomiteen, med hjelp fra det juridiske teamet, sammen med den spanske vertskomiteen studerer 3 alternativer:

  1. Ha verdenskonferansen som planlagt i Madrid neste august.
  2. Bestem en ny utsettelse av konferansen for å holde den fysisk.
  3. Bestem en Visio / virtuell konferanse på den planlagte datoen i august 2021.

Vi tror at de globale utsiktene kan være tydeligere mot slutten av året eller i første kvartal av 2021. Derfor vil verdenskomiteen ha en ny risikovurdering med mer informasjon og avgjørelse senest i mars 2021 under det årlige verdenskomiteemøtet. Hvis det bestemtes at formatet på konferansen vil måtte endres, så vil alle NSGFer bli bedt om å godkjenne slik endringer i en avstemning.

Mer informasjon her (engelsk).