VERDENSSANGEN

BergenTurgruppe

Se, åpen ligger veien vår, la flagget vaie fritt
så langt som verdens grenser når – det håp er ditt og mitt!
Vi skal bli ett.
For sant og rett som venner kjemper vi,
til jorden fri glad stemmer i vår melodi, vår melodi.

De som har elsket sant og godt, som alltid holdt sitt ord
med ydmyk ånd, med åpen hånd ga håp til slagen bror.
De var de fri!
Og derfor vil vi leve slik som de,
og gi til  hver vi møter her alt vi kan gi, alt vi kan gi.