Peace Bulding

VERDENSTENKEDAGEN 22. FEBRUAR

ARKIVER

Gratulerer med dagen til Lady og Lord-Baden Powell,
og alle speidere og gildemedlemmer!

Litt enkel internasjonal historikk:

Tenkedagen ble innstiftet på den fjerde verdenskonferansen for speiderjenter i 1926.
Siden da er Founders Day/ Thinking Day en dag med internasjonalt vennskap, der alle speidere kommer sammen, for å feire, reflektere og samle inn penger til bevegelsen. Denne dagen er også en dag for å fornye Scout / Guide Promise og vår forpliktelse til å skape en bedre verden.
Tenkedagsfondet, den spede begynnelse, ble unnfanget under den syvende verdenskonferansen i 1932. En belgisk delegat foreslo at man skulle gi en presang til Tenkedagen, siden det jo var fødselsdagen til Lady og Lord Baden-Powell. Presangen skulle være frivillig og liten. Etter det ble det tradisjon med å donere en «penny» til det som skulle bli Tenkedagsfondet.
Tenkedagen blir til World Thinking Day. Dette skjedde under verdenskonferansen i 1999. Det for å understreke at Tenkedagen feires over hele verden og handler om alle speidere i verden.

Tenkedagsbønnen

ble skrevet til Tenkedagen i 1929.
Forfatteren er Lézard (Øgle, speidernavn). Hennes egentlige navn var Aimé Dégailler-Martin, hun var fra Genéve i Sveits.
Tenkedagsbønnen ble trykket i Speiderpiken til Tenkedagen i 1931. Oversetter er ukjent.

Kjære Far i himmelen!

Vi er samlet i dag for å tenke på våre speidersøstre i andre land,
av andre raser, bak andre grenser, over sjø og land.
Vi er mange, og vi er sterke.
Hjelp Du oss til å vokse, så vi kan nå lenger frem
og arbeide stadig inderligere for Deg,
og gjøre vårt til at denne Din verden blir bedre.

Hjelp oss, at den uniform vi bærer aldri må bli tilsmusset
av dårlige vaner eller av makelighet.
La den alltid minne oss om hvem vi er,
og hva vi strever etter å bli.
Hjelp oss at den lov vi har lovet å følge,
aldri må bli tomme ord for oss,
men bli ledetråden i all vår ferd.

Sign Du våre gode forsetter, slik at det løftet vi alle har gitt
må bli oss til hjelp hver morgen
når vi forbereder oss på en ny dag,
og styrke oss hver aften når vi går til hvile,
trette etter dagens arbeid,
glad eller bedrøvet etter dagens hendelser.

Vi er samlet i dag for å tenke på våre speidersøstre i andre land,
av andre raser, bak andre grenser, over sjø og land.
Vi er mange, og vi er sterke.
Hjelp Du oss til å vokse, så vi kan nå lenger frem
og arbeide stadig inderligere for Deg,
og gjøre vårt til at denne, Din verden blir bedre.

ISGF har i år «Peace Bulding» – fredsbygging – som tema for Verdenstenkedagen. Og det passer jo godt da politiker og tidligere speidersjef i fra Norges speiderforbund, Solveig Schytz, har nominert den internasjonale speiderbevegelsen til Nobels fredspris. Speiderforbundene i Norge har samme tema, «Stå sammen for fred».
Landssjef Gunvor Meling i KFUK-KFUM-speiderne og speidersjef Håvard Djupvik fra Norges speiderforbund har skrevet en felles Tenkedagshilsen. Den ligger ute på nettsidene deres.

Tekst: Betten Gundersen