DRAMMEN MS GILDE DEBUTERTE SOM «BLÅ PÅ LEIR»

Med nyervervede Blå-på-leir-skjorter og gildeforklær stilte tre av gildespeiderne fra Drammen MS på Agendaleiren Kvernmoen 26. juni til 3. juli. Der hadde vi ansvaret for intendantur og kiosk. På innrykksdagen laget vi kyllinggryte med sellerirotmos – og serverte til alle de 170 deltakerne. Det gikk med over 30 kilo kyllingkjøtt, 15 kilo sellerirot og 16 […]

Les mer...

IGJEN MULIG MED EN OPPTAKELSE I 6. BERGEN

Tirsdag 25. mai lot det seg endelig gjøre å gjennomføre et etterlengtet gildemøte med opptakelse. Det skjedde i nydelige omgivelser. Japanhagen i Universitetet i Bergens Botaniske hage var en fin ramme om begivenheten. Vi fikk også endelig takket avgående styremedlem. Møtet ble avsluttet med rusletur blant blomster og urter. Tekst: Guri Kaland Sværen Foto: Trond […]

Les mer...

6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

OM GILDET VÅRT St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye, har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene […]

Les mer...

TIDSREISE I HOLTNESDALEN OG PÅ RØDTANGEN

Vårtur Lørdag 1. mai gikk turen til områdene sør på Hurumlandet. Ni turglade gildevenner møttes på parkeringsplassen til Holmsbu billedgalleri. Derfra gikk vi opp i Holtnesdalen, et naturreservat som er vernet for å ta vare på edelløvskogen. Holtnesdalen er en ravinedal som ligger under marin grense, dvs. at den lå under havnivået under siste istid. […]

Les mer...

17. MAI KOMITEENS LANGE BILDE

Vi ble enig om på turen 7. mai, at vi ville delta på 17. mai komiteens Laaange bilde. Vi ble enig om å bruke bildet vi tok i Nygårdsparken i 2015. Jeg legger ved bilde for å friske litt på hukommelsen til de som var med. Bildet er sendt til komiteen. Mange glade turvandrere her. […]

Les mer...

3. BERGEN MARKERTE ST. GEORGSDAGEN I KANADASKOGEN

Vanligvis samler Bergensgildene seg til felles fest denne dagen. Pga smittevernreglene måtte årets planer endres. 3. Gilde valgte i stedet å legge sin markering til Nipedalstjønna i Kanadaskogen. På denne måten ønsket vi aktivt å vise vår tilslutning til den pågående aksjonen for bevaring av skogen. Tema for markering var: «Fyll naturperlen Kanadaskogen med kultur […]

Les mer...