Start > (Red.) (Page 3)

OSLO-GILDENE UT PÅ TUR

Oslo-gildene på bytur 23. mai: Hovinbekken, Lille Tøyen, Keysersløkka, et fint sted, Ole Narr, Botanisk hage. 25 tobente og én firbent ledet av dyktig kjentmann Per Sørhaug. Her er de på et fint sted til minne om Carl Fredriksens Transport som reddet 1000 mennesker (inkl. 500 jøder) over til Sverige i 1942-43.

Fortsetter...

GILDENE I MOSSEREGIONEN SER PÅ KUNST

!. Våler St. Georgs Gilde inviterte gildene fra mosseregionen til en kunsttur. Oppmøte var på «hver gang vi møtes» gården i Våler , kjent fra tv programmet med samme navn. Tema for ettermiddagen var kunst i natur og det er kunstner og prosjektleder Astrid Tonoian sammen med Våler-kollega Ida Løkken Anstensrud som står sammen om dette prosjektet, og temaet er å vise turgåere og naturinteressserte de små fine hemmelige rommene, og å trekke folk inn i de små oasene.

Fortsetter...

TAKK FOR TEPLANTENE!

Brønnøysundspeiderne har siden 2002 hatt samarbeid med speidere i Sri Lanka. Dette har ledet til opprettelsen av et leirsted hvor tamiler og singalesere, funksjonsfriske og funksjonshemmede, speidere fra flere land og ikke minst speidergrupper med dårlig økonomi kunne komme og få være sammen på leir. Leirplassen ligger på 1100 m.o.h. med en flott utsikt. Opprinnelig var det en liten teplantasje. St. Georgsfondet har bidratt med flere teplanter og teplantasjen har nå blitt så stor at den gir nok inntekt til at mannen, som bor på leirstedet, har lønn for å passe plantene og en inntekt til å drive stedet. Se mer i

Fortsetter...

HAR DU FRIMERKER?

I Frimerkebanken jobbes det jevnt og trutt. Har du frimerker liggende, lite eller mye, rester etter gamle samlinger? Send oss det gjerne. Alt kommer til nytte. Enten selger vi det kilovis til frimerkehandlere, setter sammen til auksjon eller selger enkelte merker for seg. Staben i Frimerkebanken har møter hjemme hos banksjef Sverre Shetelig i Jacob Aalls gate i Oslo. Her klippes, sorteres og pakkes det for salg. Siste møtet før sommeren er 11. juni. Har du lyst til å delta vennligst ta kontakt med [email protected]

Fortsetter...

PROSJEKT UGANDA FORTSETTER UT ÅRET

Fra telt til hytte I samsvar med vedtaket på verdenskonferansen i Bali er ISGF's hjelpeposjekt for 2018 hjelp til flyktninger i Uganda. Til landet har det siste par årene kommet over en million flyktninger, særlig fra Sør-Sudan. Der er det både borgerkrig og en omfattende hungersnød. Flyktningene blir etter mottak i gjennomgangsleire fordelt utover i Uganda. (mer…)

Fortsetter...