REFERAT FRA LANDSGILDELEDELSEN

Her er de siste referatene fra Landsgildeledelsen.

LGL møter 2023

  1. «Referat fra LGL styremøte 20.-21. januar 2023»

LGL møter 2022

  1. «Referat fra LGL styremøte 21.-22. januar 2022»
  2. «Referat fra LGL styremøte 16. februar 2022. Arbeidsmøte på Teams.»
  3. «Samling for komiteer og LGL 5.-6. mars – en oppsummering»
  4. «Referat fra LGL styremøte 6.-7. mai 2022»
  5. «Referat fra LGL styremøte 14. juni. Arbeidsmøte på Teams.»
  6. «Referat fra LGL styremøte 16.-17. september 2022.»
  7. «Oppsummering fra Inspirasjonshelgen i Drammen 14.-16. oktober.»
  8. «Referat fra LGL styremøte 18.-19. november 2022.»