OM OSS

St. Georgs Gildene i Norge,

stiftet i 1952, er en bevegelse for voksne både med og uten speiderbakgrunn.

Sammen er vi en del av et internasjonalt fellesskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen, Vårt mål er å arbeide for speidersaken både lokal, nasjonalt og internasjonalt.
Betegnelsen «gilde» stammer fra middelalderen og ble brukt om sammenslutninger til gjensidig hjelp og beskyttelse, dannet av mennesker med felles interesse.

Det er nå 56 gilder i Norge hvorav to er landsdekkende. I tillegg er det direkte medlemmer.

Oversikt over gildene her.

Landsgildeledelsen

Valgt på Landsgildetinget 2021

Landsgildemester:
Gry Walderhaug, Grimsrud fra 1. Wøyen St. Georgs Gilde
⇒ gry-grim@online.no – mob. 911 82 993

Viselandsgildemester:
Jan Petter Bergan, Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde
⇒ janpetterb@gmail.com – mob. 917 80 259

Styremedlem:
Guri Kaland Sværen, 6. Bergen St. Georgs Gilde
⇒ gkalands@broadpark.no

Trond Walstad, Vestre Aker speidergilde
⇒ tr-wals@online.no

Kristin Øilo, Jarlsberg St. Georgs Gilde
⇒ kri-oe@online.no

Arve Urlin, 1. Lillestrøm St. Georgs Gilde
⇒ arveurlin@gmail.com
——————–
Forbundsrepresentantene:
For KFUK-KFUM speiderne, Bjarne Lohmann Madsen,
For Norges speiderforbund, Hanne Mette Lundberg

Kontoret/sekretær:
Kontortid: Onsdag kl. 10-14

Hilde Marie Bergli Haldorhamn
telefon: 404 06 650

 

⇒ post@sggn.no

St. Georg (medlemsbladet)
⇒ bladet@sggn.no


Visjon:

St. Georgs Gildene i Norge skal være et aktivt tilbud til

♦ alle som ønsker å tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier og som ønsker å arbeide for speiderbevegelsen.

♦ speiderledere som ønsker støtte i sin daglige ledergjerning.

Fokus på speideridealene:

♦ St. Georgs Gildene forankring i speiderverdiene er klar og tydelig og vises i engasjement for samfunn og miljø.

Vi er også

et tilbud til aktive speiderledere. For i tillegg til hyggelig samvær, får du støtten du trenger i din daglige ledergjerning hos oss. Sammen har vi lang erfaring fra det meste. Om du trenger hjelp til tiltak i din speidergruppe stiller vi opp.

Lokale gildegrupper finnes over hele landet. Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg med mer informasjon, samt hjelper deg med å finne din nærmeste gildegruppe.

 

Logo for ISGF

 

St. Georgs Gildene i Norge er tilsluttet International Scout and Guide Fellowship