Start > OM OSS

OM OSS

St. Georgs Gildene i Norge,

stiftet i 1952, er en bevegelse for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Sammen er vi en del av et internasjonalt fellesskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen, Vårt mål er å arbeide for speidersaken både lokal, nasjonalt og internasjonalt.
Betegnelsen «gilde» stammer fra middelalderen og ble brukt om sammenslutninger til gjensidig hjelp og beskyttelse, dannet av mennesker med felles interesse.

Visjon:

♦ St. Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til alle som ønsker å tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier.

♦ St. Georgs Gildene i Norge skal være et godt tilbud til tidligere speidere og speiderledere som ønsker å arbeide for speiderbevegelsen.

♦ St. Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til speiderledere som ønsker støtte i sin daglige ledergjerning.

Fokus på speideridealene:

♦ St. Georgs Gildene forankring i speiderverdiene er klar og tydelig og vises i engasjement for samfunn og miljø.

Vi er også et tilbud til aktive speiderledere. For i tillegg til hyggelig samvær, får du støtten du trenger i din daglige ledergjerning hos oss. Sammen har vi lang erfaring fra det meste. Om du trenger hjelp til tiltak i din speidergruppe stiller vi opp.

Lokale gildegrupper finnes over hele landet. Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg med mer informasjon, samt hjelper deg med å finne din nærmeste gildegruppe.