Friluftsliv & praktisk kunnskap

Gildespeidere ferdes ute i naturen så mye vi kan, slik mange av oss ble vant til i speideren. Der tilegnet vi oss også mange nyttige kunnskaper og ferdigheter, f.eks. førstehjelp, bruke kart og kompass, hvilke knuter som egner seg til hva, lage bål i regnvær, vite hva som er spiselig i naturen og hvordan lage god mat med enkle hjelpemidler. Dette er ferdigheter vi tilegnet oss gjennom handling og som vi viser i praktisk bruk (taus kunnskap).

Som gildespeidere fortsetter å tilegne oss nye kunnskaper og ferdigheter. Det er (nesten) ingen grense for hva som kan fange gildespeideres interesse. Slik kan vi være kreative, nytenkende og tilpasse oss nye krav og utfordringer ved å sette det kjente sammen på nye måter.

Sylting og hermetisering

Dresin tur