Normalvedtekt lokalt gilde

(Sist endret på Landsgildetinget 2021) Vedtekter for ………………………………. St. Georgs Gilde / speidergilde. § 1. …………….. St. Georgs Gilde / speidergilde er tilsluttet organisasjonen St. Georgs Gildene i Norge og er bundet av vedtekter for denne. § 2. Medlemskontingenten til gildet er kr ….. pr. år, her i inkludert den til enhver tid fastsatte kontingent til […]

Les mer...

VEDTEKTER

Vedtekter for St. Georgs Gildene i Norge (For lokalt gilde se her.) (Sist endret på Landsgildetinget 2021) § 1 NAVN ETC. 1. Organisasjonens navn er St. Georgs Gildene i Norge. 2. Den er tilsluttet International Scout and Guide Fellowship (ISGF). 3. Organisasjonen er politisk nøytral. 4. Organisasjonens logo fastsettes av Landsgildetinget. § 2 – GRUNNREGLER St. Georgs […]

Les mer...

FREDSLYSET

Hva er Fredslyset? Fredslyset er en flamme som spres til stearinlys, fjøslykter, lamper eller lignende som et symbol på fred mellom enkeltmennesker, folkegrupper og nasjoner. Flammen kommer fra Betlehem der den har brent i over tusen år i grotten der man tror at Jesus ble født. Speiderne fant at flammen kunne brukes som et symbol […]

Les mer...