… OG HVA VAR NAVNET?

Nytt navn? Tinget i Drammen i 2019 ba oss utrede dette spørsmålet, også økonomiske konsekvenser en eventuell endring vil medføre. Vår strategi går på å sette i gang debatten i hvert enkelt gilde, eller i flere gilder sammen. Det blir å betrakte som en grunn­leggende debatt, uten særlige føringer fra Landsgildeledelsen. Formell høring vil skje […]

Les mer...