NY LANDSGILDELEDELSE ER VALGT

Disse ble valgt på Landsgildetinget på Karmøy, (fra venstre) styremedlem Kristin Øilo (1. Jarlsberg), styremedlem Guri Kaland Sværen (&. Bergen), Viselandsgildemester Jan Petter Bergan (Metodistkirkens speiderkorps), Landsgildemester Gry Walderhaug Grimsrud (1. Wøyen),  styremedlem Arve Urlin (1. Lillestrøm) og styremedlem Trond Walstad (1. Vestre Aker). Til revisor ble Ragnar Pettersen, Bergen, valgt. Ny valgkomite: Inger Elisabeth […]

Les mer...

FRA LANDSGILDETINGET PÅ KARMØY

Navn Den viktigste saken var spørsmålet om hva organisasjonen skal hete. Etter en engesjert, men saklig debatt, ble det vedtatt å beholde navnet St Georgs Gildene i Norge for det nasjonale leddet, mens lokale gilder kan velge om de vil kalle seg «St. Georgs Gilde» eller «Speidergilde». Vedtektsendringer Alle forslagene til vedtektsendringer ble vedtatt. Disse […]

Les mer...