DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE

Drammen MS St. Georgs gilde er et åpent fellesskap for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen eller starte på speiderveien. Etter beste evne hjelper vi hverandre til å leve etter speideridealene. Vi arbeider for å fremme speider- og gildebevegelsen og for hjelpsomhet, toleranse og forståelse mellom mennesker. Gildet har utspring i 6. Drammen […]

Les mer...